МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

ЗА НАС

В консултативните ни кабинети работят утвърдени специалисти за оказване на специализирана медицинска помощ,както и изпълнение на медико-диагностични и високоспециализирани медико-диагностични дейности. Голяма част от специалистите ни са хабилитирани с висока квалификация и международен опит.

Медицински център за специализирана помощ по сърдечно-съдови заболявания-ООД е частна структура, сформирана от водещи специалисти по сърдечно-съдови заболяния при деца и възрастни от най-големите специализирани центрове в тази насока в България, с единствена цел подобряване на ранната диагностика и превеция на пациентите със сърдечни и съдови проблеми.

Ние ще ви помогнем да живеете пълноценно!

Медицинският Център отговаря на най-високите световни стандарти за диагностика, лечение и проследяване на пациентите със сърдечно-съдови проблеми!

Доверете ни се!

Медицинският Център е оборудван със съвременна и високотехнологична медицинска апаратура, позволяваща провеждането на неинвазивни изследвания при възрастни и деца, страдащи от сърдечно-съдови заболявания:

 Ехокардиография с тъканен доплер и анализ на миокардните деформации за доказване на ранни нарушения на сърдечния мускул преди изява на болестта 

 Холтер мониториране на сърдечен ритъм за 24 и повече от 24  часа / до 3 дни/ 

 Холтер мониториране на артериално налягане за 24 часа 

 Амбулаторен анализ при сънна апнея 

 Стрес-тест и стрес ехокардиография 

 Ехография на коремни органи и щитовидна жлеза 

 Доплерова сонография на съдове на цялото тяло 

 Мамография 

 Функционално изследване на дишането 

 

Виж повече в СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ